CORES ERKEND RESTAURATIEATELIERCONSERVATIE & RESTAURATIE VAN
cores
cores
cores
cores
restauratievakman van boeken en papier
CORES
ENTER
Restauratieatelier Dumarey   |   Stationsstraat 58   |   8460 Oudenburg    |   0497 90 19 42   |    info@papier-restauratie.be
Copyright © 2014 Restauratieatelier Dumarey. All Rights Reserved.


Cores atelier, restauratievakman van boeken en archief
Cores restauratievakman
Cores restauratievakman van papier
Cores restauratie
Cores lesgever / docenten

Martine Eeckhout

Linda Dhondt


Cores ateliers
Restauratievakman van boeken en archief
Restauratievakman van papier
Handboekbinder

Cores club
Op zoek naar een CORES erkend restauratieatelier voor de conservatie of restauratie
van boeken, papier of archief? 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.archiefrestauratie.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.beCores restauratie
CORES Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief
Heel wat stukken die deel uitmaken van onze rijke archieven en bibliotheken zijn bedreigd. Digitalisering is een deel van de oplossing, maar evenzeer dienen er maatregelen genomen te worden qua conservering en restauratie.

Elk afzonderlijk hebben de Brugse erfgoedinstellingen hiervoor niet de nodige middelen: noch personeel, noch infrastructuur. Samenwerking lag daarom voor de hand. De draad werd terug opgenomen naar aanleiding van Open Monumentendag 2005, waar algemeen rijksarchivaris Karel Velle de idee lanceerde om effectief over te gaan tot een samenwerkingsverband tussen Brugse erfgoedinstellingen op het gebied van conservering en restauratie. Kort hierna werd vanuit Erfgoedcel Brugge en de Brugse archiefsector en erfgoedbibliotheken met Syntra West contact opgenomen. Na vele verkennende gesprekken groeide hieruit het samenwerkingsverband CORES, het Competentiecentrum voor conservering en restauratie van boeken en archief.

Het gaat om een gezamenlijk initiatief van zeven Brugse erfgoedpartners (het Rijksarchief en het Stadsarchief, de archiefdiensten van Bisdom en Grootseminarie, het OCMW-archief, Erfgoedcel en Openbare Bibliotheek), de vormingsinstelling Syntra West en de provincie West & Oost-Vlaanderen, waarbij activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mede met de expertise van deze partners worden gebundeld ten gunste van de erfgoedsector.

Binnen Cores staat de opleiding van restauratievakman voor boeken en archief centraal. Het is een tweejarige dagopleiding waarvan het eerste jaar bestaat uit de modules 'Handboekbinder' en 'Restauratievakman van papier'. De restauratievaklui opgeleid door Cores staan klaar om het brede middenveld van onze papieren erfgoedcollecties aan te pakken.

Het platform omschrijft zijn missie als volgt: communicatie en netwerking, opleiding en tewerkstelling bevorderen en voorzien in eerstelijnszorg voorzien voor archiefstukken en boeken. De leden van het Competentieplatform ondersteunen de opleiding door het begeleiden en evalueren van de opleiding en door het ter beschikking stellen van eigen patrimonium in de opleidingsfase. Ze kunnen ook het restauratieatelier van Syntra West afhuren, waar een restaurator de hem/haar opgedragen werken kan uitvoeren. Verder worden ook initiatieven genomen om de vorming binnen de sector te stimuleren.

Restauratieatelier Dumarey  |  Stationsstraat 58 , 8460 Oudenburg  |   059 / 26 55 40  | www.papier-restauratie.beinfo@papier-restauratie.be
Heel wat stukken die deel uitmaken van onze rijke archieven en bibliotheken zijn bedreigd. Digitalisering is een deel van de oplossing, maar evenzeer dienen er maatregelen genomen te worden qua conservering en restauratie.

Elk afzonderlijk hebben de Brugse erfgoedinstellingen hiervoor niet de nodige middelen: noch personeel, noch infrastructuur. Samenwerking lag daarom voor de hand. De draad werd terug opgenomen naar aanleiding van Open Monumentendag 2005, waar algemeen rijksarchivaris Karel Velle de idee lanceerde om effectief over te gaan tot een samenwerkingsverband tussen Brugse erfgoedinstellingen op het gebied van conservering en restauratie. Kort hierna werd vanuit Erfgoedcel Brugge en de Brugse archiefsector en erfgoedbibliotheken met Syntra West contact opgenomen. Na vele verkennende gesprekken groeide hieruit het samenwerkingsverband CORES, het Competentiecentrum voor conservering en restauratie van boeken en archief.

Het gaat om een gezamenlijk initiatief van zeven Brugse erfgoedpartners (het Rijksarchief en het Stadsarchief, de archiefdiensten van Bisdom en Grootseminarie, het OCMW-archief, Erfgoedcel en Openbare Bibliotheek), de vormingsinstelling Syntra West en de provincie West & Oost-Vlaanderen, waarbij activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mede met de expertise van deze partners worden gebundeld ten gunste van de erfgoedsector.

Binnen Cores staat de opleiding van restauratievakman voor boeken en archief centraal. Het is een tweejarige dagopleiding waarvan het eerste jaar bestaat uit de modules 'Handboekbinder' en 'Restauratievakman van papier'. De restauratievaklui opgeleid door Cores staan klaar om het brede middenveld van onze papieren erfgoedcollecties aan te pakken.

Het platform omschrijft zijn missie als volgt: communicatie en netwerking, opleiding en tewerkstelling bevorderen en voorzien in eerstelijnszorg voorzien voor archiefstukken en boeken. De leden van het Competentieplatform ondersteunen de opleiding door het begeleiden en evalueren van de opleiding en door het ter beschikking stellen van eigen patrimonium in de opleidingsfase. Ze kunnen ook het restauratieatelier van Syntra West afhuren, waar een restaurator de hem/haar opgedragen werken kan uitvoeren. Verder worden ook initiatieven genomen om de vorming binnen de sector te stimuleren.

Cores restauratie
PROGRAMMA

Eerste jaar :
•Basis boekbinden (120u)

Tweede jaar :
•Franse band (72u)
•Engelse band (64u)
•Conserveren van dozen en portfolio's (40u)

DUURTIJD

2 jaar
Handboekbinder

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING
•Je kent voldoende technieken om te komen tot een volledig afgewerkt, ingekast boek, een particuliere band, een bradel, een kloosterband, een Franse band, een registerbinding, een overslagdoos en een foedraal
•Je kunt de basisregels naleven voor het uitvoeren van al deze technieken
•Je zorgt voor een mooie afwerking
•Je drukt een persoonlijke stempel op het werk door bvb. materiaalkeuze
•Je kunt een begeleidend dossier opstellen
•Je maakt een budgetbegroting en kostenberekening

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD

Iedereen die reeds actief is binnen de archief- of restauratiesector of personen die zich professioneel wil heroriënteren in de wereld van de boeken.

VOORKENNIS

Om in dit traject te stappen is geen voorkennis vereist. Je hebt wel voldaan aan de leerplicht en bent minimum 18 jaar.

LESPLAATS

De opleiding gaat door op de campus Brugge van Syntra West. Deze campus is gelegen in de Spoorwegstraat 14 te 8200 Sint-Michiels-Brugge op 5 minuten wandelafstand van de achterkant van het treinstation.

Cores atelier
Cores restauratie
Restauratie vakman van papier

PROGRAMMA

Eerste jaar :

Papierkennis (168 uur)
•Inhoud
•Grafische technieken
•Chemie
•Methodologie van conserveren en restaureren
•Dossieropmaak
•Papier: geschiedenis identificatie en productie
•Pathologie van papier
•Vervolledigen van papier

Praktijkbehandeling van papier (84 uur)

Tweede jaar :

Chemische behandeling van papier (124 uur)
•Inhoud
•Schimmel en biologische aantasting
•Desinfecteren
•Ontzuren
•Droogreinigen
•Vlekken en verkleuringen verwijderen
•Lijmen en bindmiddelen

Praktijk behandeling van papier (36 uur)

Praktijk conserveren en restaureren kunst op papier (96 uur)

DUURTIJD
2 jaar

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING

In de module Papierkennis leer je de basistechnieken van papierrestauratie die ook de boekrestaurateurs nodig hebben. In de volgende modules verschuift het accent naar specifiekere papiersituaties en artefacten. In de lessen ligt het accent op het systematisch opbouwen van de praktijk en handvaardigheid. Er wordt belang gehecht aan de ontwikkeling van een professionele en ethische attitude. Na het volgen van deze opleiding ken je alle technieken van papierrestauratie.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD

Personen die zich wensen te herorienteren in de richting van conservatie van papier of hierin als zelfstandige aan de slag wensen te gaan.

VOORKENNIS

Om in dit traject te stappen is geen voorkennis vereist. Je hebt wel voldaan aan de leerplicht en bent minimum 18 jaar.

LESPLAATS

De opleiding gaat door op de campus Brugge van Syntra West. Deze campus is gelegen in de Spoorwegstraat 14 te 8200 Sint-Michiels-Brugge op 5 minuten wandelafstand van de achterkant van het treinstation.

Cores restauratie
Cores restauratie
Cores restauratie
Erkende restauratorenErwin MAHIEU
 
Beroep:
Website:
E-mail: erwin.mahieu@skynet.be
Meer info
Yvette VANHOORNE
 
Beroep: Zaakvoerder Paper-work(s)
Website:
E-mail: yvette.vanhoorne@skynet.be
Meer info
Andy WAEYAERT
 
Beroep: Zaakvoerder Why Art
Website:
E-mail: info@whyart.be
Meer info
Kasper VERSCHUEREN
 
Beroep: Student
Website:
E-mail: kasperverschueren@hotmail.com
Meer info
Monique RAPPE
 
Beroep: Zelfstandig restaurator
Website:
E-mail: monique.rappe@skynet.be
Meer info
Miguel DURAN
 
Beroep:
Website:
E-mail: migdur@gmail.com
Meer info

An TAVEIRNE
 
Beroep: Zaakvoerder Atelier k5
Website:
E-mail: an@atelier-k5.be
Meer info

Sylvie D'HEYGERE
 
Beroep: Zelfstandig restaurator
Website:
E-mail: sylvie.dheygere@restaurator.be
Meer info

Vicki DE BAERDEMAEKER
 
Beroep: Conservator Rijksarchief Brugge
Website:
E-mail: vi.de.baerdemaeker@gmail.com
Meer info

Linda DHONDT
 
Beroep: Zaakvoerder Medo
Website: E-mail: linda.dhondt@medo.be
Meer info

Nicole DUMAREY
 
Beroep: Zaakvoerder Restauratieatelier Dumarey
Website:
www.papier-restauratie.be
E-mail: info@papier-restauratie.be
Meer info

Martine Eeckhout
 
Beroep: Zelfstandig restaurator
Website:
E-mail: bookrestaurator@gmail.com
Meer info

Cores restauratie
Cores restauratie
Cores restauratie
Cores restauratie
Cores restauratievakman
Cores restauratievakman
Cores restauratievakman van boeken en archief